Bergingen av det militære kjøretøyet tok flere timer

foto