Står om hundretalls arbeidsplasser: – Vi får mange signal om at vi kommer til å få nytt og bedre materiell