Statens havarikommisjon om båtulykke: Mannskapet oppfattet ikke kollisjonsfaren