Norge har nå fire operative Orion-fly, skriver Aftenposten.

– Akkurat nå vil vi ha begrenset kapasitet fram til neste sommer, sier oberst Kenneth Øvland, sjef for luftoperativt inspektorat i Luftforsvaret.

Luftforsvaret anslår at kapasiteten nå er 50 prosent av hva den vil bli når de nye P-8A Poseidon-flyene fra Boeing er i tjeneste. De skal ta over for de rundt 30 år gamle P-3 Orion-flyene. Overgangen fullføres i 2025.

De siste ukene, etter eksplosjonen ved gassrørledningene Nord Stream 1 og 2, har det vært flere tokt sørover til Nordsjøen, opplyser generalmajor Rolf Folland, sjef for Luftforsvaret.

Ifølge Aftenposten har Luftforsvaret vurdert å ett eller flere av de nye Poseidon-flyene i operativ overvåking, men det er tatt en avgjørelse om å fortsette testingen og treningen med disse.

– Vi ønsker å skjerme de nye Poseidon-flyene fra operativ tjeneste til de er fullt operative, sier Kenneth Øvland.