Dette synet møtte butikkeierne: – Det var mye blod utenfor da vi kom. Det så ikke ut