Else ble utsatt for vold og overgrep hjemme: - Jeg ble tuktet til å tie stille, men det er jeg ferdig med

Else Nordli vokste opp med vold, isolering, seksuelle overgrep og sviktende daglig omsorg fra foreldrene sine. Hun ble deretter en kasteball i systemet før hun tilslutt havnet på Stormyra Ritell.

foto
Else sitter øverst i trappa på Ritellet sammen med en av de andre ungdommene her. Av hensyn til personvern har vi sladdet ansiktet på vedkommende. Foto: Privat