Følg direkte: Kommunedirektøren i Ørland la fram sitt forslag til budsjett