Stor mangel på vikarer: – Bemanningsnormen utfordres daglig

Kommunalsjef for oppvekst og utdanning i Ørland, Magdele Presthus Johansen, sier det er krevende å finne både faglærte og ufaglærte vikarer i barnehagesektoren. Foto: Jakob Ellingsen