Har satt av 400.000 kroner til vedlikehold: Skolene har behov for investeringer på 50 ganger mer