Nå har nytt selskap søkt om skjenkebevilling

foto