Sissel bor i et fjøs: - Tingene mine er i stor grad bruktkupp eller arvet. Jeg liker å ha minner i bruk