Med forholdsvis enkle midler er gammelfjøset innredet som kalvefjøs. Foto: Snorre Berg

Doblet melkekvoten på ti år: – Effektiviteten ligger i dyrehelsa

ERA Samdrift tok i bruk nyfjøset til 10,6 millioner høsten 2010. I år går det 1,7 millioner i nyinvesteringer.