Både i Sør-Trøndelag og i Nord-Trøndelag ble det hogd mer tømmer i tredje kvartal i år enn i fjor.