Ørland kommune har i forbindelse med vannledningsbruddet til Storfosna og Kråkvåg engasjert Taubåtkompaniet AS i arbeidet med å sikre og reparere den havarerte ledningen.Nærmere undersøkelser viser at ledningen er slitt over på flere steder.

- Mandag morgen klokka ni, så var det vann igjen i høydebassengene til at de klarer seg i to døgn. Vi har nå satt inn brønnbåten "Kristine" som vil gå fra Uthaug til Storfosna med vann jevnlig. Vi vil se an forbruket, men det kan tenkes at båten må gå annethvert døgn med vann ut til øyene. Vannet blir da pumpet opp i høydebassengene, slik at forbrukerne får vann som vanlig, sier Johan Uthus i Ørland kommune.