Lensmannsbetjent Hallgeir Stjern kan verken avkrefte eller bekrefte om sprekkdannelser i skroget på ulykkesbåten skyldes svakheter i produksjonen. - Vi kan ikke trekke konklusjoner ut fra mistanke og spekulasjoner. Inntil videre avventer vi den endelige rapporten fra Det Norske Veritas. Den foreligger trolig neste uke, sier Stjern.

Flere sprekker

Det skal være påvist tilsvarende sprekker i skroget på tre båter bygd over samme lest som ulykkesbåten. Likhetstrekkene i skadene på farkostene som er levert som byggesett, styrker mistanken om at tykkelsen i bunnen ikke tilfredsstiller kravene fra Veritas. Inntil videre har fabrikken stanset produksjonen av denne båttypen.

FARTSBÅT: Skjærgårdsjeeper er bygd for fart. Et spørsmål som stilles etter den tragiske ulykken i Stjørnfjorden er om skroget er solid nok. Illustrasjonsfoto