Fylkesmannen foreslår å forlenge jakttiden på hjort i 17 kommuner. Hjortestammen er svært stor i store deler av fylket og det er ønskelig med økt uttak av hjort. Dette melder Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Fylkesmannen har vurdert mottatte søknader om utvidet jakttid for elg og hjort og laget forslag til forskrift om utvidet jakttid for hjort i Hemne, Hitra, Agdenes, Snillfjord, Orkdal, Meldal, Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal, Skaun, Melhus, Klæbu, Ørland, Bjugn, Åfjord kommuner.