Mens ordfører Hallgeir Grøntvedt (Sp) symbolsk nok startet med å presentere «de ti bud» for kystbyen, måtte veggene til nabolokalet skyves til side for at alle tilhørerne skulle få plass. Møtet fortsetter utover kvelden. Etter at innlederne har sagt sitt, vil de fremmøtte få anledning til å stille spørsmål.

Ti bud

De ti omtalte budene er vedtatt av kommunestyret, og skal være førende for områdeplanleggingen av Brekstad sentrum. Her kan du pugge de ti bud som i årene framover kan bli obligatorisk lærdom for byggerne av kystbyen. For sammenligningens skyld så har vi satt de ti bud, slik de finnes i 2. Mosebok, i parantes.

1: Fortett og konsentrer sentrum.

(Du skal ikke ha andre guder enn meg.)

2: Definer et midtpunkt og jobb ut fra dette.

(Du skal ikke misbruke Guds navn.)

3: Gi prioritet til klimasmarte transportmidler.

(Du skal holde hviledagen hellig.)

4: Legg til rette for ungdom og barn i sentrum.

(Du skal ære din far og din mor.)

5: Ta vare på Brekstadfjæra.

(Du skal ikke slå i hjel.)

6: Ønsk nye bedrifter velkommen og si hvor de kan etablere seg.

(Du skal ikke bryte ekteskapet.)

7: Sett tydelige klima- og energimål og velg målingsverktøy.

(Du skal ikke stjele.)

8: Fergeleiet bør flyttes.

(Du skal ikke tale usant om din neste.)

9: Skap gode inne- og utemiljøer ved å dyrke kontakten med sjøen og bruke vegetasjon bevisst.

(Du skal ikke begjære din nestes eiendom.)

10: Kom kjapt i gang med synlige resultater.

(Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste.)