Klima- og miljødepartementet sendte fredag på høring et forslag om å oppheve vannscooterforskriften og i stedet gi kommunene ansvaret for å regulere bruken.

– Kommuner som vet at de har særskilte utfordringer med bruk av vannscooter, kan allerede nå vurdere å forberede lokale bestemmelser, heter det i en pressemelding fra departementet.

Høringsfristen er 23. mars 2017. Eventuelle endringer eller oppheving av vannscooterforskriften vil etter planen tre i kraft 1. mai 2017.

Protesterer

18 organisasjoner har protestert kraftig mot planene om å fjerne dagens vannscooterregelverk.

– Regjeringens forslag vil føre til mer vannscooterkjøring i høy fart nær land. Dersom vannscooterne skal følge samme regler som båter, blir det i praksis fritt fram til å kjøre overalt, sier Erling Lae, styreleder i Norsk Friluftsliv.

Den tidligere byrådslederen for Høyre i Oslo frykter flere ulykker, mer støy og flere konflikter og mener økt scooterkjøring dessuten er til fare for sårbare sjøfuglbestander.

Gleder seg

På Stortinget er gleden stor hos de to regjeringspartiene, som viser til at dagens regelverk er vanskelig å håndheve og kontrollere.

– Gjeldende regelverk tar hensyn til natur- og friluftsinteresser, men tar ikke godt nok hensyn til sikkerheten ved bruk av vannscooter. Derfor er jeg glad man nå endrer regelverket, sier en fornøyd Bård Hoksrud (Frp).

Høyres Svein Harberg mener det er rimelig at kommunene selv regulerer bruken ut fra viktige hensyn som friluftsliv og naturmangfold. At kjøring med vannscooter reguleres av de alminnelige reglene om fartøy, er ikke annet enn rett og rimelig, framholder han. (©NTB)