Blant deltakerne var samferdselsdirektør Erlend Solem i Sør-Trøndelag fylkeskommune. - Det er ingen tvil om at Forsvaret er et nøkkelord i dette tilbudet, sa Solem i sin oppsummering. Samferdselsdirektøren pekte på at flyruta mellom Fosen og Gardermoen må være viktig for Forsvaret i arbeidet med å sikre viktig kompetanse til kampflybasen på Ørlandet.

Lokal løsning

Sjøl om Solem lovte full oppbakking fra fylkeskommunen, så pekte han under samlingen på viktigheten av at det finnes en lokal løsning fram til staten eventuelt kommer på banen og sikrer flyruta.

- Vi kan ikke holde kunstig liv i et tilbud som markedet ikke etterspør, men bidra i en periode, forklarte Erlend Solem.

Vil følge opp saken

Ordfører Tom Myrvold (H) i Ørland deltok i første del av samlingen, før han satte kursen mot et historisk møte på Stiklestad i regi av Kommunenes Sentralforbund.

- Jeg vil ta opp viktigheten av flyruta med statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet når han kommer på besøk til Ørland førstkommende mandag, sier Myrvold.

Det var kommunene Bjugn og Ørland samt Sør-Trøndelag fylkeskommune som inviterte til samlingen om flyruta.

OM SAKEN: Stenger flyruta fra 16. desember