1. januar i år var antall lærekandidater i kommunal virksomhet på Fosen 49. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nøyaktig ett år tidligere var tallet 60. Nedgangen på 11 lærlinger er en trend også for andre kommuner. I Trøndelag har antall lærlinger sunket fra 757 til 742 på samme tid.

Tilskudd

Landsorganisasjonen i Norge (LO) har nå sendt brev til ordførerne i Sør-Trøndelag, der de utfordrer kommunene til å ta inn flere lærlinger.

– Det gis gode økonomiske tilskudd for å ta inn lærlinger. Rådmenn og politikere kan ikke skylde på budsjetter og økonomiplaner som ikke tilrettelegger for nok lærlingplasser, skriver LO i brevet, som er undertegnet Kristian Tangen ved distriktskontoret i Sør-Trøndelag.

LO påpeker at lærlingordningen er viktig for å skape kvalifisert arbeidskraft. Organisasjonen sier det er skuffende at kommunene ikke tar sitt samfunnsansvar mer alvorlig. Per 12. august stod hele 504 av 1.300 søkere uten lærlingplass i Sør-Trøndelag. Dette er betydelig mer enn på samme tid i fjor.

Strategi

Osen hadde to lærlinger ved årsskiftene både i 2013 og 2014. Ordføreren har ennå ikke lest innspillet fra LO, men sier kommunen tar temaet på alvor.

– Vi har en strategi på inntak av lærlinger. Blant annet tilbyr vi sommerarbeid til ungdommer. Da kan de ikke minst finne ut om de ønsker en fremtid i yrket. I så måte ønsker vi å stille lærlingplasser til disposisjon. Ungdommene i bygda har også gitt klare innspill på at de ønsker tilbud på lærlingplasser i framtida. Vi ønsker å få dette temaet inn i kommuneplana, sier Jørn Nordmeland.

Ordførerne i Ørland, Åfjord, Leksvik, Roan og Rissa har torsdag ettermiddag ikke vært tilgjengelige for kommentar.

Osen-ordfører Jørn Nordmeland sier kommunen er bevisst på kommunens lærlingtilbud. Foto: Arkiv