I løpet av sommeren og høsten har tre team med arkitekter saumfart kystbyen Brekstad. Og, enda viktigere, laget skisser for hvordan byen kan og bør bli i framtida. Fra mandag skal de vise fram sine byvisjoner for folket gjennom en utstilling i vrimlelokalet ved Ørland kultursenter.

Oppdragsgiver Ørland kommune ønsker nå at folket skal komme med sine kommentarer og meninger om arbeidet arkitektene har utført, før forslagene skal behandles  av lokalpolitikerne.

-Innspillene fra publikum som besøker utstillingen vil bli brakt videre til politikerne før de tar stilling til forslagene fra arkitektene, sier prosjektleder for samfunnsutvikling i Ørland kommune, Heidi Fossland og prosjektleder for arealplanlegging, Oddgeir Myklebust.

Et hovedmål med prosjektet er at Brekstad skal bli en by som er attraktiv for alle brukere. Når utstillingen åpner mandag 14. oktober vil representanter for de tre arkitektgruppene også være tilstede.

Les også:

Rundtur i framtidas kystby

Dette var ment som en spøk

Visjonen for framtidas Brekstad by