Minister-svar i støysaken: - Må vurdere ny regulering