- gratulerer med frigjøringsdagen og veterandagen. Det er cirka 500 veteraner på Fosen og det er et stadig økende tall. Veteranenes familie er også en del av utenlandsoppdraget. Det er viktig at vi videreutvikler et godt samarbeid og hever kompetansen om veteraner, sier Rissa-ordfører Ove Vollan (H), som er leder av Fosen regionråd.

Sammen med Ørland-ordfører Tom Myvold (H), ønsket Vollan velkommen til den første fagdagen med veteraner i fokus på nettopp veterandagen, der representanter fra helse- og omsorgstjenestene fra alle kommunene på Fosen var samlet på Ørlandet for å heve sin kompetanse på området.

100 000 veteraner

Etter krigen har over 100 000 personer deltatt i over hundre militære utenlandsoperasjoner i over førti land.

- Veteranene fra disse operasjonene har vært og er vårt samfunnsbidrag til fred. De soldatene vi sender ut utsetter seg for store og sterke inntrykk. Mange har det bra, men et fåtall har med seg belastningen videre, sier Myrvold.

- De hundre tusen veteranene fra utenlandsoppdrag har i snitt ti pårørende. Dermed er en million nordmenn direkte og nært berørt. Dagens veteraner vedlikeholder den freden krigsveteranene fra andre verdenskrig kjempet frem, sier Ørland-ordføreren som selv har gjort tjeneste i utlandet.

Faglig påfyll

Veteranfamilier har utfordringer som andre familier ikke har. Derfor synes Forsknings- og utviklingskoordinator Malin Noem Ravn, som jobber i Fosen Helse og representerer militær-sivilt samarbeid Fosen, at det er viktig å få faglig påfyll for å kunne gi veteranene på Fosen så gode tjenester som mulig.

- Det er viktig at vi vet at det vi gjør er kunnskapsbasert. Når næringsalliansen gjør denne fagdagen mulig er det en mulighet vi setter stor pris på, sier hun til forsamlingen.

Blant temaene for dagen er Forsvarets oppfølging rundt internasjonal tjeneste, innlegg fra Nidaros DPS traumepoliklinikk, innlegg om rask psykisk helsehjelp, familieveiledning og et møte med en veteranfamilie.

- Dette er første gang. Kanskje det kan bli et mer permanent innslag på 8. mai fremover, sier forsvarskoordinator i Næringsalliansen Fosen, Erling Eriksen.