- Vi ligger langt foran skjemaet. Vi har solgt like mye nå som vi hadde solgt i august i 2013, forteller styreleder i «Stiftelsen Den siste viking», Eileen Brandsegg.

Målet er at alle 10.000 billettene skal selges ut i løpet av forestillingene som spilles i tidsrommet 17. – 27. august.

I slutten av juni kommer årets regissør, Nils Gaup, til museet for å starte med de første prøvene.

Helge Jordal skal spille Jakob i årets forestilling.

Nytt denne gangen er at det kan bestilles plassbilletter i amfiet.