– Det er uaktuelt for meg å bruke penger på flyruta om det går utover helse eller skole, sier Roy Hoøen (Sp) til Formannskapet i Ørland kommune.

I desember i fjor ble flyruta mellom Ørland og Gardermoen vinterstengt siden rullebanen på flystasjonen skal oppgraderes. Planlagt oppstart var i april.

Ørland-ordfører Tom Myrvold (H) orienterte om situasjonen for kommunestyret, og sier Ørland flystasjon nå forteller at det kan være praktisk gjennomførbart å fly fra august.

Fungerende daglig leder for Air Norway, næringssjef i Ørland kommune Arne Martin Solli, orienterte samme dag formannskapet om status for selskapet.

Ny avtale

I dag eier Ørland kommune halve Air Norway, og kommunen har tidligere gitt underskuddsgaranti og lån til selskapet.

I 2016 gikk selskapet rundt 2 millioner kroner i underskudd, penger kommunen har dekket opp.

Solli kunne fortelle formannskapet at Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) i år har inngått en avtale der Air Norway er godkjent tilbyder for Forsvarets flytjenester mellom Ørland og Gardermoen.

Friske penger

Daglig leder Solli sier til formannskapet at det er avgjørende for fremtiden for selskapet at det er et politisk ønske å støtte opp om flyruta. Og at det må skytes inn friske penger hvis selskapet ikke får kreditt fra sine leverandører.

Undersøkelser for bruk av flyruta viser at Forsvaret sier de skal bruke ruta mer enn de har gjort tidligere. Dersom man fremskriver resten av passasjerbruken slik den var i fjor høst, viser selskapets prognoser at ruta vil gå i pluss dersom man beslutter videre drift.

Daglig leder i Air Norway, Arne Martin Solli, på kommunestyrets talerstol. T.v: Ordfører Tom Myrvold Foto: Jakob Ellingsen

Oppgradere lufthavnen

Ørland kommune eier den sivile lufthavnen. Tilsyn fra Luftfartsverket avdekket feil og mangler som må rettes opp før sivile flyruter kan bruke fasilitetene.

–Dette arbeidet er nå i rute, men krever også ressurser fra kommunens side å få rettet opp i, sier ordfører Myrvold til kommunestyret.

Flyplassen skal da være klar til bruk samtidig som rullebanen står ferdig.

Ny vurdering

Etter orienteringen og diskusjonen i formannskapet, skal administrasjonen utrede hva det vil koste å få flyet på vingene igjen. Etter planen skal kommunestyret behandle saken i mai hvor det skal besluttes om ruta får penger til å videreføres eller ikke.

– Den økonomiske realiteten for Air Norway gjør at selskapet vil slite med å finne private investorer, sier ordføreren til kommunestyret.

Pilotprosjekt

Både ordfører og daglig leder forteller lokalpolitikerne i Ørland at det krever offentlig støtte for å få flyruta til å lønne seg. Det er ønske å få større statlige tilskudd for å finansiere ruta slik at kommunen ikke betaler like stor andel.

Myrvold forteller kommunestyret at flyruta mellom Norges eneste kampflybase og hovedflyplassen kanskje kan være egnet som et pilotprosjekt i forbindelse med regionreformen.

Dersom flyet med 19 seter skal på vingene igjen i høst, må investeringsbeslutningene på plass så raskt som mulig.

– Ellers bør vi vurdere selskapets fremtid, sier fungerende daglig leder Arne Martin Solli.