- Prosjektet blir lagt ut på anbud våren neste år. Det skjer samtidig som tunnelen mellom Sumstad og Hellfjorden i Roan legges ut på anbud, forklarer daglig leder Knut Sundet i Fosenvegene.

Synergieffekter

Dagens fylkesvei 723 fra Åfjord og ut til Stoksund er svært rasutsatt. Det er vindkraftutbyggingen som i første omgang gjør at prosjektet prioriteres. Ny og bedre veitrasé gjør at vindkraftutbyggerne kan anlegge en kortere adkomstvei til Kvenndalsfjellet vindpark. I tillegg slipper man å bygge ny dypvannskai i Stoksund.

Ferdig i 2019

Tidlig i september i høst kom det endelige klarsignalet på at prosjektet blir realisert. Fylkespolitikerne gikk enstemmig inn for byggingen. Den nye veien vil få en spektakulær bru over Ryssdalen samt to tunneler. Den nye traseen starter på toppen av Ryssdalen og kommer ned i Herfjord. Byggestart er høsten 2017 og byggingen er beregnet å ta to år. Høsten 2019 skal med andre ord den nye veien stå ferdig.

Illustrasjon av den nye veitraseen. Foto: Fosenvegene