Forvaltningen i Bjugn kommune ser ikke noen annen utvei enn å innføre eiendomsskatt fullt ut. De har allerede "skjært ned til beinet", "kuttet hvor det kuttes kan", "snudd hver en stein", og nå begynner det å gå på bekostning av skole og helse & omsorg.

Men det kan jeg vanskelig å godta. Derfor føler jeg behov for å forklare noen ting som kanskje kan belyse litt mer, så kan heller folk gjøre seg opp en mening om eiendomsskatten etterpå.

KS uttaler at Bjugn Kommune bruker 10 millioner mer enn gjennomsnittet i forhold til andre kommuner på kultur. Derfor tok jeg med med kommunens og Campus Fosen sine regnskap på ferie.

Først noen generelle kommentarer. Jeg ble nødt til å se på både kommunens og Campus Fosen sine regnskaper samlet, siden det er flere poster som går fra den ene til den andre, så det er veldig komplisert å holde oversikt. Når det gjelder stillinger, så er det også en miks, både hvor folk er ansatt, og med tanke på innhold. Regnskapene viser en praksis av fakturering/bokføring fra den ene til den andre.

Dersom jeg legger sammen alle kommunens utgifter for kultur, så bruker vi 42,2 millioner totalt, uavhengig om det er fra kommunens eller Campus Fosens regnskap. Om jeg så gjør det samme for inntekter får jeg 27 millioner i inntekter. Det betyr at Bjugn Kommune bruker 15,2 millioner i 2014 på kultur.

15,2 millioner på kultur, hva så? Vi har jo bestemt oss for å være en kulturkommune. Men jeg føler behov for å stille spørsmål om hvem som har valgt valgt hvilket ambisjonsnivå vi skal ha?

Fikk man forespeilet 15,2 millioner årlige i kostnader da dere besluttet å bygge ishallen? Eller kostnadene ved profesjonelle trenere for langdistanse skøyte, for kunstløp, verdens lengste istid og innendørs langrennsarena? Eller er det noen i administrasjonen som selv velger dette?

Jeg lurer på hvorfor det sies at "nå er det kuttet så mye, at det snart utover skole og helse & omsorg", uten at det snakkes om å kutte istiden, kjøre ismaskinen bare en gang om dagen, drive skøytetrening på dugnad slik som andre idretter gjør? Hvem har påtatt seg å velge ambisjonsnivået? Politikerne eller administrasjonen?

Så leser jeg i regnskapet at Campus Fosen fakturerer grunnskolen 260.000 kroner for leie av Fosenhallen. Hvorfor velger grunnskolen å ha kroppsøving i Fosenhallen for en kvart million, når de har Bjugnhallen kostnadsfritt? Er det rektor på skolen som velger det slik, eller blir rektor pålagt å gjøre det slik fra administrasjonen i kommunen. Etter min mening er dette tapping av skolebudskjettet for å finansiere en ishall. Tapping av ett skolebudsjett som allerede har vært på slankekur i årevis.

Så leser jeg at Bjugn kommunen leier skøytehallen for 242.000 kroner som fri halleie for barn under 18 år. Riktig nok til faste tider i uka. Skulle vært interessant å visst hvor mange som er klar over dette gratistilbudet i kommunen. Er dette nok en post som flytter penger fra kommunens regnskaper til Campus Fosen? Og hvem har besluttet det?

Skulle vært interessant å visst hvordan alt dette forgår. Og skulle ønske at regnskapene og sammenhengene var mye ryddigere å sette seg inn i. På den andre siden, kanskje det ikke er meningen at det skal være så lett? Blir verre å stille kritiske spørsmål da?

Når det sies at alt er "skjært inn til beinet", og at nå går det snart utover de lovpålagte tjenestene, så vil jeg spørre om det virkelig er slik? Faktum er vel at denne praksisen har tappet de lovpålagte tjenestene i årevis. Mange millioner er brukt for å sette logoen "Fosenhallen" på skøytelandslagets drakter. Ikke mange kommuner i Norge som velger å sponse toppidrett på den måten, men det viser litt hvordan dagens forvaltning har holdt på. Ofte med forklaringen at vi er jo tross alt ei skøytekommune, men i så fall, er det vedtatt på noe vis?

Jeg har en mistanke om at det jeg finner i Campus Fosen heller ikke er unikt. Derfor har jeg bedd om å få utlevert regnskap for andre deler av Bjugn kommunes økonomi. Jeg venter i spenning på hvordan det ser ut i skole & oppvekst, og i helse & omsorg. Jeg liker ikke tanken på at det jobbes med kutt på mange millioner til i oppvekst og utdanning.

Når leser diskusjonene om eiendomsskatt, så tror jeg ikke at folk vet nok om fakta. Da blir det feil. Man gjør seg opp en mening basert på bare ett bruddstykke av fakta. Og man blir lurt til å tro at eiendomsskatt er redningen, men det er det dessverre ikke.

Men dersom vi innfører eiendomsskatt for å forsøke å pynte på balansen i budskjettene, så vet dere nå iallfall bedre hva dere egentlig betaler for. Det blir brukt for å finansiere deler overforbruket vårt. Basert på eiendomene deres, men samtidig uavhengig av betalingsevne, vil dere betale for at Bjugn Kommune skal kunne videreføre blant annet kostnads- og ambisjonsnivået i Campus Fosen. Om det er politikerne eller administrasjonen i kommunen som har valgt at det skal være sånn, det vet jeg ikke siden jeg er helt fersk i forvaltningen her. Men sånn er det altså.

Bjugn Høyre mener at løsningen på våre økonomisk problemer og lang tids overforbruk i regi av tidligere politikk og administrasjon, ikke er å innføre eiendomsskatt! Det vil bli urettferdig for mange personer og vanskeliggjøre sårt tiltrengt nyetablering og utvikling av næringslivet. Bjugn Høyre vil heller rydde opp i tidligere tvilsomme prioriteringer. Jeg, personlig, kan ikke stå for hvordan politikken har vært, men slik det er nå, kan det ikke fortsette. Og dagens administrasjon kutter i de allerede utsatte lovpålagte tjenestene, men rører ikke Campus Fosen. Det går ikke i vår situasjon.

Einar Aaland

Ordførerkandidat for Bjugn Høyre