Lokalet var fylt til randen da styreleder Morten Rosenlund i Ørland næringsforum (ØNF) torsdag kveld lanserte et helt nytt forslag for utnyttelse av Brekstadbukta under folkemøtet om områdeplanen for Brekstad.

Forslaget innebærer at det blir mulig for næringslivet å ekspandere i bukta, samtidig som det er tilpasset høringsforslagets elementer for selve Brekstad sentrum.  Forslaget fikk kraftig applaus da det ble presentert torsdag kveld.

-Jeg håper dette er et forslag vi kan samles om, og som det kan bli tverrpolitisk enighet om, sier Rosenlund om ØNF´s forslag til reguleringsplan for Brekstadbukta.

I tillegg til å gi et langt større næringsareal enn i høringsforslaget, så var Rosenlund opptatt av behovet for også å flomsikre arealene i Brekstadbukta. Han viste et kart som i detalj viser risikoen for flom i området, og mente bygging av et dike er det som skal til for å sikre området mot ekstreme værforhold.