En 23 år gammel mann fra Fosen er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med ei 13 år gammel jente. 17. juni var saken oppe i Fosen tingrett, som Fosna-Folket overvar:Tidligere straffedømt

Den seksuelle omgangen var et samleie, og fant sted i desember i fjor. Det er offentlig påtalemyndighet ved advokat Kaia Strandjord som har tatt ut tiltalen i henhold til straffelovens paragraf 195. Minstestraffen dersom den seksuelle omgangen var samleie er fengsel i minst tre år. Strafferammen er over seks år.Tiltalte er tidligere straffedømt etter paragraf 196, som omhandlet seksuell omgang med barn under 16 år. Da var tiltalte rundt 18 år. Han ble dømt til samfunnsstraff.

Trodde hun var 14 år

– Erkjenner du deg skyldig?, spurte rettens formann, Hans-Hugo Kristoffersen, etter å ha lest opp tiltalen.

– Jeg erkjenner å ha hatt samleie med henne, men jeg trodde hun var 14 år, svarte tiltalte.

Et sentralt tema er hvorvidt tiltalte utviste aktsomhet når det gjelder fornærmedes alder.

Fornærmede ville ikke anmelde

Saken ble kjent for politiet da noen i fornærmedes nærmeste familie leverte en anmeldelse. Vedkommende hadde hørt om samleiet fra personer fornærmede hadde fortalt om samleiet til. Jenta ytret på det sterkeste at hun ikke ønsket at saken ble anmeldt.

Fornærmede møtte i ikke i Fosen tingrett 17. juni, men har tidligere forklart seg i et dommeravhør. Hun forklarer at hun har visst hvem tiltalte var i rundt tre år før samleiet fant sted. Tiltalte forklarte i retten at første gang han traff henne var i slutten av juni 2013.

– Jeg kommer ikke på at jeg har truffet henne før, sa tiltalte, som likevel ikke setter i tvil at hun kan ha visst om han før sommeren.

Frivillig samleie

Fornærmede forklarte at det hadde vært litt kommunikasjon på sosiale medier fra sommeren. Cirka en uke før samleiet fant sted forklarte jenta at de begynte å kommunisere om at de skulle ha samleie. Hun sa videre at dagen samleiet fant sted kjørte tiltalte bilen utenfor hans bopel. De gikk så inn og hadde samleie. Jenta har forklart at det var frivillig. Etter samleiet ble det avtalt at de ikke skulle si noe. Tiltalte bekreftet jentas forklaring i sitt vitneavhør.

– Sa hun var under 16 år

Tiltalte fortalte at han må ta ansvaret for det som har skjedd, men at det var fornærmede som presset på for at de skulle ha samleie. Likevel holder han fast ved at han trodde hun var 14 år eller eldre.

– Hun hadde sagt at hun var under 16 år. Det var det jeg forholdt meg til. Jeg trodde aldri i verden at hun var så ung som hun var. Da hadde jeg aldri i verden fullført det, sa han.

Psykolog skal undersøke tiltalte

Rettssaken skulle egentlig vare i to dager. Midtveis i rettssaken ble det bestemt at en psykolog ved Brøset i Trondheim skal foreta en evne- og funksjonsvurdering av tiltalte, etter ønske fra forsvarsadvokat Tore Angen. Dette fordi det vil ha betydning for skyld- og straffespørsmål.

17. juni ble det prosedert på skyldspørsmålet. Tiltalte har erkjent straffskyld for paragraf 196, men forsvarsadvokaten ba om frifinnelse for paragraf 195. Han ønsket at en psykolog ser på vurderingsevnen til tiltalte når det gjelder alderen.