Får øke installert effekt i vindparker på Fosen

foto
Vindparken på Bessakerfjellet i Roan. Foto: Alexander Killingberg