Får øke installert effekt i vindparker på Fosen

foto