Dette er det som er igjen av det gamle rådhuset som tidligere var Roan sykeheim. Foto: Åfjord kommune

River gammelt bygg: – Ikke lenger kulturminne

Åfjord kommune har svart fylkets kulturminnemyndigheter angående rivningen av det som tidligere var sykehjem.