Får lov til å sprenge ut over 5000 lastebillass til ny vei i verneområde

foto