Permitteringer, nedbemanning og oppsigelser for hjørnesteinsbedriften

foto