Bør hytteeiere få stemmerett? Dette mener ordførerne i Fosen