Onsdag ble sau funnet drept ved setra på Grønlia i grenseland mellom Verran og Åfjord kommune. Denne er etter alt å dømme drept av bjørn. Fredag ble ytterligere to sauer funnet drept av bjørn ved Krokvatnet lenger vest i Indre Fosen kommune. Samme kveld innvilget Fylkesmannen i Trøndelag fellingstillatelse på bjørn i Indre Fosen samt deler av Verran og Åfjord. Lørdag startet bjørnejakta opp.

- Skremmende

Det var også på lørdag at nok en sau ble funnet drept, denne gang på innmark i lia over Bergmyran i Skaugdalen. Sauekadaveret ble funnet bare 100–150 meter unna der Ola Berget bor.

- Dette var skremmende å høre. Jeg var hjemme hele torsdag, men jeg kan ikke si å ha hørt eller sett noe spesielt. Jeg så sauene før jeg dro hjemmefra fredag. De virket forholdsvis rolige da. De hadde kanskje vunnet å roe seg ned i løpet av et døgns tid, sier han til Fosna-Folket.

Fosna-Folket fant flere ulldotter noen meter lenger opp for der sauekadaveret lå. Foto: Alexander Killingberg

Rovviltkontakt i Statens Naturoppsyn Leif Arne Jåma var på stedet for å dokumentere skaden. Statens Naturoppsyn er sikker på at sauen ble drept av bjørn. Loggen på radiobjella på sauen indikerer at sauen ble tatt av dage torsdag, altså samme dag som bjørnen skal ha drept sau på Krokvatnet lenger nordvest. Hvor bjørnen var først og sist, vet man ikke.

Fant mulige bjørnehår

Jan Viggo Haarberg eier innmarksjorda der sauen ble drept på Bergmyran, men det er ikke hans sauer som beiter på marka. Søndag kveld var han med Fosna-Folket på befaring inne i det om lag 400 mål store beiteområdet. Rundt innmarka har Haarberg bygd et solid fjellgjerde, og denne må bjørnen ha tatt seg over. På turen rundt beiteområdet søndag fant Haarbergs datter Kristin Airida (12) noen hår som muligens kan stamme fra bjørnen. Fosna-Folket sendte mandag bilde av hårene til Tore Solstad i Statens Naturoppsyn for vurdering.

- Det jeg ser på bildet er forenelig med bjørnehår. Det er i så fall snakk om dekkhår, sier han uten å konkludere bastant.

Solstad påpeker at han ikke ser noe i bildet som er uforenelig med bjørnehår.

Disse hårene kan stamme fra bjørnen. Det var 12 år gamle Kristin Airida Haarberg (12) som fant hårene da Fosna-Folket var med og gikk langs gjerdet rundt beiteområdet søndag kveld. Foto: Alexander Killingberg

Heller ikke Frode Aalbu i Statens Naturoppsyn vil konkludere med at det er bjørnehår. Han åpner for at hårene kan stamme fra et annet dyr. Likevel er altså Statens Naturoppsyn sikker på at en bjørn har drept sauen. Det er drapsteknikken, som følger samme mønster som de andre drepte sauene, som gjør rovviltkontaktene sikre i sin sak. I drepte sauen lå søndag kveld i tett skog oppe i ei bratt li.

- Ekkelt

Jan Viggo Haarbergs kone Jolanta kan ha hørt sauedrapet på Bergmyran.

- Like før midnatt tirsdag kveld hørte jeg et skikkelig leven i skogen. Jeg har ikke hørt noe sånt før.

- Du er sikker på at det kom fra den retningen hvor sauen ble drept?

- Ja, sier Jolanta til Fosna-Folket.

Også Jan Viggo Haarberg tror det var sauedrapet kona hørte. Barna Kristin Airida og Thomas synes det er litt skremmende å få en bjørn så tett innpå seg.

- Det er uvanlig og litt ekkelt. Det føles litt utrygt ute, sier 14 år gamle Thomas.

Kristin Airida er enig.

- Jeg får frysninger, sier hun.

Bjørnen må ha tatt seg over dette gjerdet da han drepte sauene inne på innmarka. Foto: Alexander Killingberg

Selv om loggen på radiobjella på sauen indikerer at sauen ble drept torsdag, utelukker ikke dette Jolantas observasjon. Det kan nemlig være en forsinkelse i senderen.

Kommer bjørnen igjen?

Haarberg forteller til Fosna-Folket at det må være over hundre år siden noen har sett bjørn på Bergmyran. Nå er bjørnen det store samtaleemnet i grenda. Hårberg har fått med seg diskusjonen som nå pågår på Facebook mellom bønder og de som er imot felling av rovdyr. Han mener det er mange som ikke har fått med seg at sauedrapet på Bergmyran faktisk skjedde på innmark.

- Det er en del som skriver at bøndene må passe bedre på sauene, men her har sauene altså beitet innenfor et nytt og solid gjerde, påpeker Haarberg.

Det var i lia til venstre over Bergmyran at sauen ble funnet drept. Foto: Alexander Killingberg

Han frykter selv at bjørnen kommer tilbake.

- Bjørnen vet jo at den har gjort et godt bytte her, påpeker Haarberg.

Står fast

Jakten på bjørnen var mandag ettermiddag fortsatt resultatløs.

- Det er rolig i terrenget. Vi har sju, åtte jegere som sitter på post på ulike plasser i fellingsområde. I tillegg har vi mobilisert litt andre nettverk for å følge med utenfor kjerneområdet. Både beitelag og andre er ute for å følge med. Vi er nesten avhengig av en observasjon, ferske spor eller ferskere kadaver for å komme videre. Vi håper ikke at det dukker opp ferske kadaver. Det vi håper er jo at bjørnen har trukket seg ut av Fosen og at den er på vei østover dit den kom fra. I verste fall dumper bjørnen borti et nytt område med sau, sier Tore Solli i Indre Fosen kommune.

Kartet viser hvor på Fosen man mener bjørnen har drept sau. Tidspunktene for drapene kan være vanskelig å anslå og er ikke hundre prosent sikre.

Les mer om saken:

Ola var hjemme da bjørnen drepte sau ved huset.

Nå er bjørnejegerne i felten.

Fylkesmannen har gitt fellingstillatelse på bjørn.

Eksperten: Slik kan bjørnen bevege seg.

Flere mener å ha hørt bjørn på Fosen.