Norsk Mottaksdrift fikk avslag på sitt anbud sist fordi UDI mente det ble for dyrt. Det ble søkt om opprettelse av 25 plasser for mindreårige asylsøkere.

Nytt anbud

- Hva slags tilbud vil dere sende UDI denne gangen?

- Vi leverer samme tilbudet nå som sist, sier Jon Anders Martiniussen i Norsk Mottaksdrift.

- Hvorfor tror dere UDI vil akseptere tilbudet denne gangen når de ikke gjorde det sist?

- Vi mener vi har et godt tilbud, og UDI har fremdeles behov for flere plasser til mindreårige, sier Martiniussen.

- Har dere satt en lavere pris denne gangen?

- Jeg ønsker ikke å si noe i media om pristilbudet, svarer Matiniussen.

Ny behandling

I og med at søknaden om bruksendring på Hill Pensjonat ble stoppet da det ble klart at det ikke ble noe asylmottak sist, må saken opp til ny behandling i kommunestyret. Saken vil bli tatt opp i møtet 26. mars.

- Kravene vi stilte sist ligger fortsatt i bunnen. Jeg kan ikke forutsi hva kommunestyret vil vedta når saken kommer opp til ny behandling, men vi skal gjøre dette korrekt. Alle beboerne i nærheten har allerede fått brav om saken, opplyser ordfører Per Kr. Skjærvik.

Søknadfrist

Norsk Mottaksdrift har frist til 3. april med å sende inn anbudet til UDI. Anbudene som er kommet inn vil vurderes av UDI i uke 16-17. Det vil si like etter påske.

UDI har ikke satt dato for når de innstiller eller fordeler plasser.

Norsk Mottaksdrift stiller seg tilgjengelig for kommunen og kan delta på møter dersom kommunen ønsker ytterligere informasjon heter det i brevet fra Norsk Mottaksdrift.