Skal utrede bytte til Fosen-brannvesenet for å unngå å legge ned brannstasjon

foto