Kjøpte havn «ved en glipp»: – Administrasjonen beklager