Fraråder gratis skolemat, men ordføreren har ikke gitt opp

foto