– Jeg har sett tegninger på dette bygget siden jeg selv gikk på barneskolen, så det begynte å bli på tide

foto