Tar inn lærlinger til tross for korona: John er en av over 200