- Jeg tror regjeringens formål med regionsentertilskuddet var å motivere mellomstore kommuner til å slå seg sammen, at selve sammenslåingen var motivet. Om arbeidsutvalget ønsker det, så kan vi sette opp en sak rundt mulig disponering i fellesskap og hva som skal til for å samordne bruken, sier Emil Raaen, som er prosjektleder for sammenslåingen til nye Ørland kommune.

Nye Ørland blir en kommune på over 8 000 innbyggere. Det utløser et såkalt regionsentertilskudd.

I 2018 får Ørland kommune 2,002 millioner kroner, mens Bjugn får 1,824 millioner kroner i regionsentertilskudd.

Avklaring

Ørland-ordfører Tom Myrvold (H) har bedt om en avklaring på hvordan man bruker pengene.

- Våre penger står udisponert på kommunens budsjett. Skal vi bruke regionsentertilskuddet sammen, eller hver for oss? Her må vi bli enige om vi tenker likt, sier han.

- Må vi ha likelydende vedtak i de to kommunestyrene for å delegere bruken av midlene til fellesnemnda. Det er viktig at vi gjør dette på riktig måte, sier Hilde Kristin Sandvik (H).

- Blir region

Bjugn-ordfører Ogne Undertun (Ap) understreker at man får pengene fordi man skal bli et senter i regionen.

- Enten er det fordi man blir et geografisk senter for innbyggerne, eller fordi man blir et senter for et større område rundt. Vi har diskutert senter mye. Brekstad skal være kystbyen, et senter i den nye kommunen. Botngård skal være administrasjons- og skolesenteret, sier han.

- Dette er kanskje en anledning for å komme i gang med å utvikle strategiene for de ulike delene videre, sier Undertun.

- Jeg tror nye Ørland har mulighet til å bli kraftsenteret på Fosen. Jeg tror det er lurt at vi utreder felles bruk av midlene sammen i nye Ørland, sier Myrvold.

- Samlende

Gunnhild Tettli (Ap) sier hun synes det vil virke rart om man ikke bruker tilskuddet felles.

- Det kan være greit å bruke tilskuddet på noe samlende. Går det an å bruke noe av midlene på fellesaktiviteter for å samle folket, for eksempel? Det er mulig å bruke disse pengene på mange forskjellige vis, sier hun.

Politikerne ble enige i å be prosjektgruppa for den nye kommunen om å komme tilbake med en sak om hva som skal til for å bruke regiontilskuddet i fellesskap.