Nylig deltok Heide, som er kommunestyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Rissa, og Tore Dyrendahl, fylkestingsrepresentant og 2. kandidat på stortingslista, også fra Rissa, på partiets Landsmøte på Lillehammer.

Bygdemiljøpakke

Der har det politiske programmet partiet vil gå til valg på til høsten blitt vedtatt. Det er stor enighet i partiet om at det skal være mulig å reise klimavennlig både i bygd og by. Partiet ønsker å etablere en bygdemiljøpakke med blant annet distriktsvennlig pendlerfradrag, utbygging av ladestasjoner for elbiler og at kollektivtilbudet styrkes også i distriktene.

- For å gi folk på bygda en reell mulighet til å reise klimavennlig, må vi politikere legge til rette for det. Noen steder er bil eneste reelle alternativ, men det er mye vi kan gjøre for at denne bilkjøringen skal bli fossilfri, sier Vegard Heide.

- I tillegg må kollektivtrafikken styrkes og den må gjøres utslippsfri, sier Tore Dyrendahl.

Vil etablere skjærgårdstjeneste

På landsmøtet fikk også naturvern stor oppmerksomhet, og det ble blant annet vedtatt å oppskalere innsatsen mot marin forsøpling ved å styrke tilskuddsordningen for tiltak.

Planen er også å etablere en skjærgårdstjeneste langs hele kysten og etablere mottaksanlegg for marint avfall, opplyser Dyrendahl.

- En skjærgårdstjeneste hadde vært et stort løft for opprydningsarbeidet. Vi jobber også på fylkestinget med å få på plass en sånn skjærgårdstjeneste og andre tiltak for å få rydda opp i forsøplinga langs kysten, sier Dyrendahl.

Ønsker bedring for sjøfugler

Det er også ønskelig å etablere en egen handlingsplan for å bedre situasjonen for sjøfugler, og gjøre «Fishing for litter» til en permanent og landsdekkende belønningsordning der både fiskere og folk flest kan levere inn marint avfall og få en vrakpant for avfallet, opplyser han.

I partiets alternative statsbudsjett for 2017, la MDG fram forslag om bevilgninger som vil legge til rette for klimavennlig transport i bygdene. Tiltakene inkluderer blant annet følgende:

  • Elsykkelstøtte, gang- og sykkelveier, utslippsfrie taxier, båter og busser: 1,7 milliarder kroner.

  • Utbygging av 500 fullfinansierte ladestasjoner i distriktene i 2017: 375 millioner kroner.

  • Endring i pendlerfradraget hvor distriktspendling gis et høyere fradrag: 300 millioner kroner.

  • Støtte for å kunne lease elbil: 170 millioner kroner.

  • Stimuleringspakke for endret bilbruk: 50 millioner kroner.

  • Tilrettelegging for eldre og bevegelseshemmede: 20 millioner kroner.

  • Til sammen: 3,6 milliarder kroner.