Lensmannen ber alle som enda ikke har registrert hjertestarteren om å sørge for å få gjort dette snarest.

- Det var dårlig med hjertestartere

Før påske åpnet helseministeren Hjertestarterregisteret, der hensikten er å kartlegge alle hjertestarterne. I Osen er det bare én hjertestarter som er bekreftet og dermed er synlig i registeret. Lensmannen håper nå at alle hjertestartere i kommunen, og ellers på Fosen blir registrert.

- Jeg søkte i registeret på Osen, og der var det dårlig med hjertestartere. Det er jo flere, men de er ikke blitt bekreftet i registeret enda. Det har mye å si om vi kan redusere hentetida på en hjertestarter, og da er det viktig at alle er registrert slik at man kan se hvor den nærmeste befinner seg, sier Flasnes.

Han oppfordrer nå til at alle som har hjertestarter sørger for at denne er bekreftet i registeret.

- Alle må registrere hjertestarterne sine. Det kan redde liv.

- Vises ikke i registeret

Helsedirektoratet har sendt ut brev til alle kommunene som informerer om det nye hjertestarterregisteret. Der anmoder de alle kommuner om å registrere sine hjertestartere i registeret.

- En forutsetning for at registeret skal virke etter sin hensikt er at alle hjertestartere som er tilgjengelig for publikum blir registrert i registeret, skriver direktoratet i brevet.

Det er NAKOS (Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin) som har ansvaret for det nye registeret. Prosjektleder Siw Lilly Osmundsen forklarer at alle kan registrere hjertestarterne sine på www.113.no.

- Det er bare én som er bekreftet i Osen, på Hepsø Notservice. Men det er flere hjertestartere i kommunen, blant annet på sykehjemmet og på Salmar. De er registrerte, men vises ikke i registeret da det mangler opplysninger om hvilket merke og modell de har, forteller Osmundsen.

- Flink lensmann

Hun opplyser at hver enkelt lett kan logge seg inn for å legge til de manglende opplysningene.

- Det som kanskje ikke har kommet så godt frem er at man kan logge seg inn med e-postadressen sin for å legge til opplysninger som mangler, slik at hjertestarteren blir synlig i registeret, sier hun.

- Vi er såpass ferske, men vi er fornøyde med at nesten 1700 hjertestartere er bekreftet siden 3.april. Det er cirka 5500 registrerte hjertestartere som ikke er bekreftet. Det tar tid for oss å kontakt hver enkelt, men vi jobber med dette hele tida og det er flott at lensmannen engasjerer seg i dette og oppfordrer folk til å legge inn de manglende opplysningene, en flink lensmann, sier Osmundsen.

Får hjelp til vedlikehold

Hun forklarer at alle som får hjertestarteren bekreftet i registeret også automatisk får hjelp til vedlikehold av denne.

- Da blir det sendt ut en e-post som forteller når det er på tide med service og når elektrodene går ut på dato. Særlig der det er store avstander så kan det at hjertestarteren er bekreftet være med på å redde liv, sier Osmundsen.