- Dette strekket er en del av turveisystemet mellom Brekstad og Austrått. Veien er smal og dårlig, og vi ønsker ikke gjennomkjøring. Det er mye trafikk av gang- og syklende, sier Britt Paulsen som er avdelingsingeniør i planavdelingen i Ørland kommune.

I slutten av juli sendte kommunen brev til vegvesenet der de ba om lov til å skilte forbud mot gjennomkjøring på Fitjanveien.

- Mest en formalitet

Da lokalavisa kjørte fra Balsnes mot Austrått stoppet lokalavisa og snudde halvveis langs Fitjanveien.

Skilt med forbud mot gjennomkjøring er alt satt opp. Ørland kommune virker sikre på å få gjennomslag for forbud-ønsket sitt.

- Det er Statens vegvesen som formelt skal godkjenne at man setter opp skilt. Formaliteten gjenstår, men det er mest en formalitet i denne saken, sier Paulsen.

- Jeg er ikke helt sikker på når skiltene er satt opp.

Kommunen ønsker at reguleringen mot gjennomkjøring skal gjelde herfra og omtrent til golfbanen. Foto: Jakob Ellingsen

Til golfbanen

Fra den andre enden av Fitjanveien, fra Austråttborgen og vestover, står skilt med forbud mot gjennomkjøring ved enden av golfbanen.

- Vi ønsker et forbud mot gjennomkjøring, og at man skal kunne kjøre til eiendommene på vanlig vis, sier Britt Paulsen.