Administrasjonen i Åfjord kommune mener det er lite nytt som har kommet fram sia en søknad om å legge hytter her i 2006 ble avslått.

– Den nye søknaden er riktignok framlagt mer detaljert, og kjøperne viser interesse av å dempe virkningen av byggene i terrenget mest mulig, skriver saksbehandler.

Det nevnes også at søker vil ha torvtak og natur- farger på bygg. Skjermende vegetasjon anføres som et avbøtende tiltak. Ved en eventuell fjerning av vegetasjon vil hyttene bli mye eksponert, og vil gi en silhuettvirkning, mener saksbehandler.

LES MER: Flere kritiske til møteinnkallinger

Flere silhuetter

Søker viser til at flere i Hosnavika som gir en silhuettvirkning. Disse er likevel godkjent via en reguleringsplanprosess, men det kan synes som om enkelte hytter i Hosnavika er noe overeksponert i terrenget. Dette har også en del med mengden hytter, og størrelsen på disse å gjøre, der trenden de senere år har gått i retning av stadig større hytter.

– Det er likevel ikke nødvendig å gjenta eventuelle tidligere feil, anfører saksbehandler.

Adkomsten bemerkes også som problematisk.

– Det hele synes å bli et forholdsvis stort terrenginngrep for et forholdsvis lite prosjekt med kun to hytter, skriver saksbehandleren.

LES MER: Ønsker fotgjengerfelt og turstier

Vanntrykk

I høyere beliggende hytter i Hosnavika er trykket tidvis dårlig, og i verste fall fraværende. Vannverket opplyser at det for tiden foregår en planlegging av en trykkforsterker i Hosnavika som vil kunne bedre forholdene på sikt. Kjøperne har ellers foreslått som et alternativ å bore etter vann.

Ut i fra tidligere vurdering av disse to tomtene, og ved at det ikke foreligger særlige nye opplysninger som tilsier en dispensasjon, vil en måtte anbefale at søknaden avvises.

Såfremt planutvalget velger å se positivt på søknaden, må den oversendes høringsinstansene til uttalelse først. Søknaden må da behandles på nytt etter at uttalelsene foreligger.

– I og med at det er godkjent et hytteområde nært ved, bør kjøperne kunne henvises dit, anfører saksbehandler videre.

Saken behandles i planutvalget torsdag denne uka.

LES MER: – Dette hadde jeg ikke ventet