Fosningen må også betale en bot på 12 000 kroner. Han får heller ikke kjøre opp for bil igjen før etter to år.

Domfelte erklærte at han tok betenkningstid da han fikk dommen forkynt.

«Alvorlig risiko»

Det var natt til lørdag 7. april i år at promillekjøringen fant sted i Havnegata på Brekstad. Sikede hadde en promille på 1,58 da han kjørte.

«Retten bemerker at kjøring i ruspåvirket tilstand, særlig med så høy promille som i denne saken, representerer en alvorlig risiko i trafikken», heter det i dommen.

«Manglende respekt»

Siktede hadde ikke gyldig førerkort da han kjørte, og retten anser dette som et skjerpende moment.

«At siktede i tillegg kjører uten gyldig førerkort, tyder på en manglende respekt for trafikklovgivningen. Hensynet til trafikksikkerheten tilsier en streng reaksjon», skriver Fosen tingrett i dommen.

I formildende retning ble det lagt vekt på at fosningen ga en uforbeholden tilståelse slik at saken kunne avgjøres ved en tilståelsesdom. Tilståelsen har imidlertid hatt kun begrenset betydning for oppklaringen av saken, men den har ført til en noe billigere rettsprosess i og med at saken kunne gjennomføres som en forenklet rettergang.