- Utrykningspolitiet i Fosen har vært med på aksjon skolestart i mange år. Vi ber om at folk tenger gjennom at seksåringer som starter på skolen er nye i trafikken der de går langs skoleveien for første gang, sier politibetjent Øystein Braseth i Fosens UP-patrulje.

Politibetjenten ber kjørende om å vise ekstra hensyn i tiden fremover, ikke bare nær skolebyggene, men langs hele skoleveien.

Barn

Skoleferien er over for de fleste av elevene på skolene på Fosen i dag.

- Det fordrer litt ekstra årvåkenhet blant sjåførene. Det tar tid før alt er i normal gjenge. Vi voksne må huske at barn ikke har den samme trafikkforståelsen som oss. Sansene deres er heller ikke helt ferdigutviklet, så oppfattelsesevnene deres er heller ikke like utviklet, sier Braseth.

- Det er størst konsentrasjon av barn rundt skolene, men mange på Fosen har også noe skolevei. Man må også huske på det når man kjører langs andre deler av skoleveien, sier politibetjenten.

- Ikke senke guarden

Braseth sier det heldigvis ikke vært store alvorlige hendelser i forbindelse med skolestart på Fosen på lenge.

- Det betyr ikke at vi kan senke guarden. Det er da det blir farlig. Kjør forsiktig og vis litt ekstra hensyn, sier Øystein Braseth.