Nybygget til Ørland Sparebank i Yrjars Gate på Brekstad begynner nå å ta form. Som en ser av bildet, blir det her en fasade bestående av mye glass. Blir dette så "like sikkert som banken", som ordtaket sier? Ja, vi vil tro verdisakene ikke settes i glass...

Nybygget har en grunnflate på 600 kvadratmter og er i fire etasjer. Totalt blir det på 2.400 kvadratmeter. Ferdigstillingen er satt  til neste år.

Ørland Sparebank har i mange år planlagt nytt bankbygg. Først ble en renovering av dagens bankbygg vurdert, så flytting til Fosen Næringshage. Til slutt vedtok styret å bygge nytt på meieritomta på motsatt side av sentrumsgata.

"Det er lokale entreprenører som har hovedentreprisen på nybygget. I tillegg har de med seg lokale aktører innen elektro, VVS og ventilasjon.Det har vært et av målene for oss at vi skal få et lokalt eierskap til bygget, gjennom å bruke lokale leverandører", opplyses det om i bankens eget blad - Ørlandseika.

Slik skal det nye bankbygget bli.