Osen kommune ønsker å selge sine aksjer i Vingsandkroa. Aksjene ble overtatt ved avviklingen av selskapet Famulus. Sistnevnte var et eiendoms- og utviklingsselskap, med ansvar for de kommunale næringsbyggene. Saken behandles i kommunestyret på onsdag. Administrasjonens anbefaling er å gjennomføre salget.

Favoriserende

Fire av de fem andre eierne har sagt seg enige i salget, som er tenkt gjennomført til en ekstern aktør. Prisen er satt til 80.000 kroner. Den siste eieren har man ifølge kommunen ikke oppnådd kontakt med. Kommunen har lenge signalisert at den ønsker å kvitte seg med aksjene. Begrunnelsen er at kommunen ikke bør sitte med eierskap i denne type bedrifter etter etableringsfasen. I tillegg mente kommunestyret at kommunalt eierskap kan fremstå som favoriserende og konkurransevridende overfor andre lignende bedrifter.

Forsøkt